Friday, May 02, 2008

Issachar Ber Ryback


כ'דאַרף דיך האׇבן זייער נייטיק לעבן זיך,
כאׇטש איך ווייס אַז לעבן מיר איז דיר ניט זיכער,
ווי ניט־זיכער איז דעם קלוגן אלף־בית
אויסצושטיין פאַרשטומטערהייט דעם בייזן וויכער.

כ'דאַרף כסדר נערן זיך פאַרגלייבט
אין דיין אייביק רייפן, אייביק פרישן אׇטעם,
נאׇר דאׇס ווערן דאׇ מיט מיר פאַרדרייט
קאׇן, חלילה, אויספאַלן אונדז ביידן באׇקאׇם.

ניין, ניט איך
און אויך ניט דו זענען צעדרייט,
נאׇר אוודאי ניט אין מיר
איז דיין באַשאַף געראׇטן...

טאׇ אפשר דווקא צוליב דעם
כ'בין גיריק, לאׇער, גרייט
שעפּן שפע ליכט
פון דיין פאַרשטומטן שאׇטן?..