Sunday, October 12, 2008

---
ווידמונג

יוסף קערלער (2000-1918) / לידער צו אַניען

שער א: בענקשאַפט

יאָסל בירשטיין (2003-1920) / דריי קליינע מעשיות

מעינקע קאַץ (1991-1906) / “צו אַ פלאַטערל” און אַנדערע לידער

הירש רעלעס (2004-1913) / ווי אַ דונער פון העלן הימל (דערציילונג)

די לידער פון לייבו לעווין (1984-1913) /פון איציק גאָטעסמאַן (ניו־יאָרק)

שער ב: קיום – נייע ווערק

רבקה באַסמאַן-בן־חיים (הרצליה) / “כ’האָב ווידער געלאָזט אויף אַ באַנק אַ בלימל”

אלכסנדר שפּיגלבלאַט (פּתח תקווה) / דורך די שפּאַרונעס פון חלום (לידער)

מרים האָפמאַן (ניו־יאָרק) / די לודמירער מויד (פּיעסע)

חייקע־ברוריה וויגאַנד (לאָנדאָן) / אומרואיקע פּאָעזיע (לידער)

באָריס קאָטלערמאַן (עופרים) / קוידערוועלש (גראָטעסק נאָוועלע)

משה לעמסטער (בת־ים) / “דאָס גלות־גלעקל” און אַנדערע לידער

צבי אייזנמאַן (קיבוץ אלונים) / דער מענטשן־בוים (דערציילונג)

גרוניאַ סלוצקי־קאַהאַן (מאָנטרעאָל) / “ווער ביסטו?” (לידער)

יוסף בורג (טשערנאָוויץ) / צווישן קאָסעוו און קיטעוו

מענדי קאהן (תל אביב) / “איך בין אַ פרוכט…” (לידער)

ה.ד. מעינקעס (ווילנע) / “דער משומד פון קלושאַן” און “השגחה־פּרטית” (צוויי דערציילונגען)

ישראל נעקראַסאָוו (פּעטערבורג) / פרילינג (לידער)

וועלוול טשערנין (כפר אלדד) / “אַ בריוו קיין אייראָפּע” (פּאָעמע) און אַנדערע לידער

טאָמאַס סאָקסבערגער (ווין) / דע־האַנס ליד

רות לעווין (ירושלים) / אַטלאַנטידיש (לידער)

לייבל באָטוויניק (נתניה) / נאַציאָנאַלער רייניקונג־טאָג

טרוים קאַץ־הענדלער (ניו־יאָרק) / אונדזער גאַסן־גאַנג (לידער)

דמיטרי יאַקירעוויטש (ירושלים) / “מיכאָלסעס טרערן” (לידער)

באָריס קאַרלאָוו (בלומינגטאָן) / “יידישע שטיבער אָן יידן” און אַנדערע לידער

שער ג: געדענקשאַפט

מוסיע לאַנדאַו (תל אביב) /די וואָס האָבן אונדז געלערנט דעם אלף־בית און נאָך מער...

אברהם ברומבערג ע”ה / עפּיזאָדן פון מיין סאָציאַליסטישער קינדהייט

מישע לעוו (רחובות) / יידן אין דער צווייטער וועלט־מלחמה

שער ד: אין יידישן וואָרט: נייע איבערזעצונגען

בערנאַרד מעלאַמוד / דער יידישער פויגל (פון ענגליש: מרים האָפמאַן)

אתגר קרת / דריי דערציילונגען (פון עברית: וועלוול טשערנין)

דמיטרי קימעלפעלד (ירושלים) / זינגלידער (פון רוסיש: וועלוול טשערנין)

רועי חן (תל אביב) / די פּאָסט־מאַרקע (פון עברית: רות לעווין)

לעאָניד דאַיען (לואיוויל, קענטאָקי) / בטחון (פון רוסיש: שרה זינגער)

שער ה: באַמערקט, געפונען, פאַרצייכנט

אברהם גרינבאַום (ירושלים) / מיכל גאָרדאָן און זיין “געשיכטע פון רוססלאַנד”

משה לעמסטער / סאָניע זאַנדרונסקי דער בדחן פון ביאַליסטאָק

וואַסילי שטשעדרין (באָסטאָן) / דער בויער צווישן חורבות: דער בראשית פון סאָוועטישן יידישן טעאַטער און די קורצע פּיעסע פון שלמה מיכאָעלס

דוב־בער קערלער (בלומינגטאָן) / עטלעכע באַמערקונגען פונעם איבערזעצער

שלמה מיכאָעלס / דער בויער. פּיעסע

דיעגאָ ראָטמאַן (ירושלים) / דער יידישפּיל־טעאַטער: צווישן אויפלעבונג און געשטאַלטיקונג פון עבר

שער ו : געשטאַלטן און גורלות

משה קיאַק (בוענאָס איירעס) /זיגמונד פרויד און דער האַלסמאַן־פּראָצעס

קאַטערינאַ טשאַפּקאָוואַ (פּראָג) /קאַפקאַ און דער יידישער טעאַטער: מזרח־אייראָפּעאישע יידנטום אין די אויגן פון פּראָגער יידן

אלכסנדר שפּיגלבלאַט (פּתח תקווה) /אין וועלפישן יאָרהונדערט: דוד האָפשטיין און אָסיפּ מאַנדעלשטאַם

שאַרונאַס ליעקיס (ווילנע) / זלמן רייזענס גורל און די ווילנער פּאָליטישע ענדערונגען

ישראל לעמפּערט (ווילנע) / אַ קאַטעדרע פאַר יידישער פילאָלאָגיע אין ירושלים ד’ליטא

לייזער לובאַרסקי (תל אביב) / דאָס מסירות־נפש פון דוב גאַפּאָנאָוו

יחיאל שיינטוך (ירושלים) / פּראָפ’ שמואל ווערסעס איז געוואָרן בן־תשעים

שער ז: לשון, סטיל, פאָרעם

יצחק לודען (תל אביב) / אַ ביסעלע באַשיידנקייט וואָלט ניט געשאַט

הירשע־דוד קאַץ (ווילנע) / ווערטער וועגן ווערטער

גלעד צוקערמאַן (בריסביין) / פאַרמאַסקירטע אַנטלייאונג: יידישע לעקסישע השפּעה אויף עברית