Monday, May 01, 2006

"Against Lock and Rhyme" by Menke Katz

<>

menke_front_2


Against Lock or Rhyme

Poems,
sit in rhymes
like men, birds, beasts
in cages. I saw
Samson with fist in the
teeth of a lion, forced to
his knees under the load of rhymes.

Poet,
brother, let
your word roll un-
rhymed as thunder, let
it flash like free lightning
through the fog: over a parched
field, the eager harbinger of
rain. The poem in rhyme bends like a
captured enemy under an arched yoke.

A chased deer in panic of the forest does
not race in rhyme, a grieved stone does not mourn in rhyme.
The rhyme, patted, rounded by the file of crystal verse,
cuts into the flesh of a word like a wound. If like thirst,
stream, sun, storm is eternal the poem, lock not the storm in
the cell of a rhyme. Give the word the fresh scent of ripe corn,
swaying in wind of a hopeful field, tasty as rare
bread of my hungry childhood. Let the word ride on,
speak face to face with your neighbor of a far
century. Wars do not kill in rhyme. A
plummeting airplane like a wounded
eagle does not fall in rhyme. A
hurricane does not uproot
trees in rhyme. A stormy
sea is a rhymeless
call for a day
without lock
or rhyme.

Click here to see the author's Yiddish text


קעגן צוים און גראַם

לידער
שמאַכטן אין גר
אַמען
ווי מענטשן
, פייגל, חיות
הינטער די גראַטעס
. כ'האָב געזען
ווי שימשון־הגיבור מיט זיין פויסט
אין די ציין פון אַ לייב איז געוואָרן
געשטעלט אויף די קני אונטער דער לאַסט פון גראַמען

,ברודער
פּאָעט
, לאָז
דיין וואָרט זיך אַ קייקל טאָן אומ
פאַרגראַמטערהייט ווי אַ דונער
, לאָז
עס אַ שיין טאָן ווי אַ בליץ
דורך דעם נעפּל
: איבער צעטרוקנטן
פעלד
, דעם לעכצנדיקן אָנזאָג אויף
אַ רעגן
. אַ ליד אַ פאַרגראַמטס קאָרטשעט זיך
ווי אַ געפאַנגענער שונא אונטער דעם יאָך אַ געבויגענער

אַ געיאָגטער הערש אין דעם וואַלדס בהלה
לויפט דאָך ניט מיט גראַמען
. אַ פאַראבלטער שטיין קלאָגט דאָך ניט מיט גראַמען.
דער גראַם
, געכאָוועט, אויסגעטאָקט מיט אַ הואוול פון קרישטאָלענע פערזן,
שניידט זיך אַריין אין פלייש פון אַ וואָרט ווי אַ וואונד
. אויב אַזוי ווי דורשט,
ווי ס'וואַסערל
, די זון, דער שטורעם איז אייביק דאָס געזאַנג, פאַרשפּאַר ניט דעם שטורעם אין
קאַרצער פון גראַם
. שענק דער וועלט דעם פרישן גערוך פון רייפן סאָלנישניק,
וואָס שאָקלט זיך מיטן ווינט אין פעלד אין פאַרגלייבטן
, געשמאַק ווי דער רויער
ברויט פון מיין הונגעריקער קינדהייט
. לאָז די וועלט ווייטער זיך דרייען,
רעד פּנים־אל־פּנים מיט דיין שכן פון אַ ווייטן
יאָרהונדערט
. די מלחמות פאַרטיליקן דאָך ניט מיט גראַמען. אַ
פאַלנדיקער עראָפּלאַן ווי אַ פאַרוואונדיקטער
אָדלער גייט דאָך ניט צום גרונט מיט גראַמען
. אַ
הוראַגאַן קאָרעניעט ניט אויס קיין
ביימער מיט גראַמען
. אַ צעשטורעמטער
ים איז אַ גראַמלאָזער
רוף צום טאָג
פריי פון צוים,
פון גראַם.
י

גיט אַ קוועטש דאָ כדי צו זען מעינקע'ס יידישן נוסחmenke_back

No comments: