Sunday, May 15, 2011

"בענקשאפט"


  • 3:58 PM
mitnkop
 --

,איך ליעבע דיך, מיין הערץ געטרייהע
עס האט מיין ליעבשאפט קיינע שיעור
נור עלענד בין איך, ווייל בין איין פרייהער
...וואס פטר'ט לעבען זיינס אהן דיר --


 -- --
 -- --

No comments: