Tuesday, April 05, 2016

אייביק און צייטווייליק


אינגאַנצן טראַפן צוויי
אַ וואָרט אַ פּראָסטס
(כאָטש ניט אין גאַַנצן) --
אייביק
און ס'נעמט דיך אום
אַ פראָסט,
ניט שטיי, ניט גיי
רק לאָז
די אותיות טאַנצן --
א יי ב י ק
פון קערן זיך כסדר
צו דעם וואָרט
טוען די יאָסליעס וויי,
די ציין ווערן שוין אייליק
נאָכאלעמען
בלייבט אויך
דער גרעסטער
אייביק
גאַנץ
אַליין --
צ יי ט וו יי ל י ק
LikeShow more reactions
Comment

No comments: