Saturday, August 20, 2016

קיין עין-הרע

כ'בין קיין-עין-הרע
א פאעט א מינארער
כ'רייס ניט איין קיין וועלטן
קער ניט איבער קיין בערג
וויל דעם תהום ניט שעלטן
אנקלויף ניט פון געלט...
מערניט כ'טו שלייפן
די ווינקעלעך שטייפע
פון די ווינציקע ווערק
וואס קומען צו גאסט
ניט זעלטן צעהעלט
און בעטן זיך שטיל
ווי פאר זיי פאסט
איך זאל זיי פארשרייבן
דורכזיפן, איבערקלייבן
און ווארפן צוריק אויפן דיל
וואו כ'האב זיי, במחילה,
געפונען מלכתחילה...
א פאעט א פראסטער
ווי אן אלטער טאסטער
וואס זיין געזאנג מינארער
פארזיווגט דעם יצר טוב,
דעם לעצטגילטיקן אין-סוף,
מיט גוטמוטיקער לשון הרע.

No comments: