Tuesday, May 06, 2014


די יונגשאפט גייט אוועק
די שיינקייט בלייבט זיך עלטערן
און בלויז דאס בלייביקע -- דער חן
מיט ווידערקול מיט צאפלדיקן פון די עלטערן
זיך נעסטיקט טיף אין דער נשמה
ביז צום ביין

No comments: